Rotor-Tech & ARGO Aero Sp z o.o Trening Center

prowadzi szkolenia do uprawnień obejmujących statki powietrzne ultralekkie oraz VLR. Działalność podmiotu to prowadzenie szkolenia lotniczego w celu uzyskania świadectwakwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnien na podstawie wpisu do rejestru podmiotów szkolących prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

RODZAJ I ZAKRES SZKOLEŃ

1. Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o MTOM do 560 kg – UAGP

2. Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania wiatrakowców lądowych UAG (L)

3. Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora INS (UAGP).

4.Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa
kwalifikacji pilota statku powietrznego o MTOM do 495 kg – UACP

5.Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania śmigłowców ultralekkich lądowych – UHP (L)

6.Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora śmigłowca ultralekkiego INS (H)

7.Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych (MM) z uprawnieniem podstawowym dotyczącym wiatrakowca o MTOM do 560 kg, jako całości – TM (AG)

PLAN SZKOLENIA

Szkolenie dla przyszłych pilotów składa się z części teoretycznej i części praktycznej.
Warunkiem rozpoczęcia szkolenia praktycznego jest rozpoczęcie kursu teoretycznego.
Szkolenie teoretyczne może odbywać się za pośrednictwem platformy self learningowej, stacjonarnie lub za pomocą samokształcenia. Szkolenie praktyczne prowadzą instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem na lądowisku szkoły lub dla grup kilkuosobowych, na ich własnym terenie przystosowanym do startów i lądowań. Wiatrakowce i śmigłowce używane do nauki pilotażu posiadają zdwojony system sterowania co umożliwia latanie i naukę pod nadzorem instruktora.
W ciągu jednego dnia pracy instruktor może efektywnie szkolić przez maximum 4 godziny:

8.00 am – przygotowanie maszyny do pracy (czyszczenie, tankowanie)
9.00 am – przybycie studenta

1. Okno – 10.00 am – czas szkolenia
2. Okno – 11.00 am – czas szkolenia
3. Okno – 12.00 am – czas szkolenia

13.00 pm – przerwa

4. Okno -14.00 pm – czas szkolenia
5.Okno – 15.00 pm – czas szkolenia
6.Okno – 16.00 pm – czas szkolenia

17.00 pm – zakończenie debrifing
18.00 pm – zamknięcie dnia, raporty, dokumenty

CENNIK
10’ – 150 zł
20’ – 230 zł
30’ – 350 zł
40’ – 480 zł
50′ – 550 zł
60′ – 650 zł
Cena dla grup -10% min. 4 osoby max 6 osób

TEMATY SZKOŁY LATANIA
AIR SAFARI – łagodny program
ACTION 3D – sportive FLY – program dla amatorów mocnych wrażeń
Opcja – kamery wewnątrz i na zewnątrz Gyrocoptera filmują w jakości Full HD
– dla klienta karta SD 1 GB z nagraniem – koszt 25 zł

WARUNKI
Wiek: minimum 15 lat, do 18 lat podpis opiekuna
Waga pasażera do 115 kg
Zdrowie – wady serca wykluczają z latania
Trzeźwość – alkohol i narkotyki wykluczają latanie
Wzrost – osoby powyżej 2 metrów mogą odczuwać dyskomfort


Share